Kampsport i Sønderborg. Taekwondo og Selvforsvar. Kondition, selvtillid og godt kammeratskab.
Random header image... Refresh for more!

Medlemskab og kontingent

Sådan kommer du i gang med taekwondo i Chung Un.

Vi optager medlemmer hele året, men normalt starter nye medlemmer op i august og september, hvor træningen er gratis i en periode.

  • Kontingentet er  kr. 390,- pr. kvartal og opkræves kvartalsvis via email.
  • Ved indmeldelse betales dog kr. 590,- Dette er normal kontingent (390 kr.) + engangsopkrævning til Dansk Taekwondo Forbund (200,-), som dækker indmeldelse og første års ulykkesforsikring. Efterfølgende dækkes forsikring over kontingentet.  Det betyder, at du som nyt medlem af klubben er forsikret i tilfælde af skader i forbindelse med taekwondotræning eller kamp. Læs mere om forsikring her.

Kontingent indbetales til :

Sydbank
Reg.: 8010
Konto: 1782979