Sommertræning i ferien


Som bekendt har vi sommertræning i ferien.☀️

Vi har dog – på grund af for få deltagere på alle vores hold her i sommerferien – valgt at lave fællestræning for alle holdene.

Fællestræningen vil foregår om mandagen og onsdagen fra kl. 18 til 19.

Derfor er alle andre træninger annulleret frem til skoleferiens afslutning.

I ønskes alle sammen en rigtig god sommer!😃

NY PRIS PÅ KONTINGENT

Ved Chung Un’s Generalforsamling 15.06.21, blev det besluttet at forhøje kontingentet med 15,00 kr.

Medlemskab 410,00 kr. familie-søskenderabat 340,00 kr. pr medlem pr kvartal. Kontingentet betales kvartalsvis forud.

Der bliver sendt opkrævning ud for 3. kvartal i denne uge. – Husk at rette eventuel fast overførsel.-

Og husk at betale, det er kontingentet og det frivillig arbejde, der holder klubben i gang.

Mange hilsener Kassereren.

Generalforsamling – dagsorden

Der genindkaldes hermed til generalforsamling i Chung Un Taekwondoklub i Multikulturhuset d. 17. marts 2021, kl. 19.00 – Vi mødes i lokale MP1.1.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen sendes til formanden, Johannes Eckendörfer. E-mail: info@chung-un.dk

På grund af Corvid-19 restriktioner fremsendes regnskabet 2020 til medlemmer, efter anmodning på info@chung-un.dk

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Godkendelse af dagsorden
• Formandsberetning
• Fremlæggelse af regnskab ved kasseren
• Fastsættelse af kontingent for 2021
• Indkomne forslag
• Valg af formand, Johannes ønsker at genopstille
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af bestyrelsessuppleanter
• Valg af revisorer
• Flidspræmie
• Eventuelt