NY PRIS PÅ KONTINGENT

Ved Chung Un’s Generalforsamling 15.06.21, blev det besluttet at forhøje kontingentet med 15,00 kr.

Medlemskab 410,00 kr. familie-søskenderabat 340,00 kr. pr medlem pr kvartal. Kontingentet betales kvartalsvis forud.

Der bliver sendt opkrævning ud for 3. kvartal i denne uge. – Husk at rette eventuel fast overførsel.-

Og husk at betale, det er kontingentet og det frivillig arbejde, der holder klubben i gang.

Mange hilsener Kassereren.

Generalforsamling – dagsorden

Der genindkaldes hermed til generalforsamling i Chung Un Taekwondoklub i Multikulturhuset d. 17. marts 2021, kl. 19.00 – Vi mødes i lokale MP1.1.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen sendes til formanden, Johannes Eckendörfer. E-mail: info@chung-un.dk

På grund af Corvid-19 restriktioner fremsendes regnskabet 2020 til medlemmer, efter anmodning på info@chung-un.dk

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Godkendelse af dagsorden
• Formandsberetning
• Fremlæggelse af regnskab ved kasseren
• Fastsættelse af kontingent for 2021
• Indkomne forslag
• Valg af formand, Johannes ønsker at genopstille
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af bestyrelsessuppleanter
• Valg af revisorer
• Flidspræmie
• Eventuelt

Graduering

Ved graduering den 12 september er det muligt at betale gradueringsgebyret på 100 kr over mobilpayMobilpay nr er 29688220 (Allans privat nummer, som bruges foreløbigt)
Ved betaling over mobilpay bedes man påføre fulde fornavn og efternavn på den person som skal til graduering.
Betaler man over mobilpay behøver man ikke at komme kl 9 på lørdag for at blive registreret.

På grund af Corona reglerne foregår gradueringen den 12 september uden tilskuer.
Vi starter med børn kl 10.00 og forventer at være færdig kl 11.30
Juniorer og voksne starter kl 12.00

Den fysiske test er torsdag den 10 september kl 18.30.
Alle som er fyldt 12 år og skal op til grønbælte eller derover skal bestå den fysiske test for at kunne gå til graduering. – Mød op i løbetøj –

Har du spørgsmål hertil , bedes du kontakte Allan Paulsen