Medlemskab og kontingent

Sådan kommer du i gang med taekwondo i Chung Un.

Vi optager medlemmer hele året, men normalt starter nye medlemmer op i august/ september og februar/marts. Se træningstider på hjemmesiden og mød op på Sjællandsgade 24, Sønderborg. Prøve-træningen er gratis den første måned. 
Der ligger indmeldelsesblanketter i klubben. Aflever den til din træner.

 • Kontingentet er  kr. 445,- pr. kvartal og opkræves kvartalsvis via e-mail.
 • Ved indmeldelse betales dog kr. 695,Dette er det normale kvartalsvise kontingent (445 kr.) + engangsopkrævning til licens til Dansk Taekwondo Forbund (250,-), som dækker indmeldelse og registrering i klubben.
 • Derudover nyttige info: Du er altid forsikret. Læs mere om forsikring her.
 • Familie- søskenderabat på det almindelige kontingent svarende til 375,- pr. kvartal pr. medlem. Ved indmeldelse 625,- pr. medlem. 
 • § 3
  Som medlemmer i klubben kan alle optages, der er fyldt 7 år samt
  udviser en moden adfærd, og som ikke har nogen belastende fortid.
  § 4
  Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens
  sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal
  indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
  Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid
  på 14 dage.
  § 5
  Udmeldelse skal ske skrifteligt til kassereren med en måneds varsel til
  udgangen af et kvartal.
  Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget
  økonomisk mellemværende med klubben.

Kontingent indbetales med tydelig navn på medlem, barn og/eller indbetaler til :

Sydbank
Reg.: 8010
Konto: 1782979

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *