Medlemskab og kontingent

Sådan kommer du i gang med taekwondo i Chung Un.

Vi optager medlemmer hele året, men normalt starter nye medlemmer op i august/ september og februar/marts. Se træningstider på hjemmesiden og mød op på Sjællandsgade 24, Sønderborg. Prøve-træningen er gratis den første måned. 
Der ligger indmeldelsesblanketter i klubben. Aflever den til din træner.

 • Kontingentet er kr. 455,- pr. kvartal  pr medlem – opkræves kvartalsvis via e-mail.
 • Ved indmeldelse betales dog kr. 705,Dette er det normale kvartalsvise kontingent (455 kr.) + engangsopkrævning til licens til Dansk Taekwondo Forbund (250,-), som dækker indmeldelse og registrering i klubben.
 • Familie- søskenderabat 385,-  pr. kvartal pr. medlem.
  Ved indmeldelse 635,- pr. medlem. 
 • Passivt medlem kr. 285,- + evt. DTaF licens kr. 250,- samlet kr. 535,-
 • § 3
  Som medlemmer i klubben kan alle optages, der er fyldt 7 år samt
  udviser en moden adfærd, og som ikke har nogen belastende fortid.
  § 4
  Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens
  sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal
  indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
  Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid
  på 14 dage.
  § 5
  Udmeldelse skal ske skrifteligt til kassereren med en måneds varsel til
  udgangen af et kvartal.
  Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget
  økonomisk mellemværende med klubben.
 • Derudover nyttige info: Du er altid forsikret. Læs mere om forsikring her.

Kontingent indbetales med tydelig navn og medlemsnummer
på medlem, barn og/eller indbetaler til :

Sydbank
Reg.: 8010
Konto: 1782979

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *