Forældreinfo

Velkommen til forældreinfo i Taekwondoklubben

Chung Un.

Forældreinfo tirsdag 7. maj 2024 kl. 17.30

Du har mulighed for at få information og stille spørgsmål:

 • Velkomst
 • Fællesskab og Forældrekaffe
 • Graduering (25. maj ankomst 9.30, start 10.00)
 • 50-års jubilæumsreception (25. maj kl. 13.00)
 • Gradueringstræning og Kamptræning (fredage 17-18)
 • Sommerlejr i Ry (6-12. juli)
 • Sommerafslutning
 • Årets arrangementer
 • Eventuelt

Vi glæder os til, at møde dig.

Kontingent 2024

Generalforsamlingen har fastsat nyt kontingent fra 2. kvartal 2024

 • Indmeldelsesgebyr kr. 250
 • Kontingent pr. kvartal kr. 455,00 (ved indmeldelse kr.705 )
 • Kontingent pr. kvartal med familie rabat 385,00 kr. ( ved indmeldelse kr. 635 )
 • Passive medlemmer pr. år kr. 285 til klubben + 250 svarende til DTaF-licens, hvis ønsket (samlet kr.535)

Generalforsamling Dagsorden

Generalforsamling 2024 i Taekwondoklubben Chung Un.
Vi mødes i lokale M 3.3, Multikulturhuset, onsdag d. 28. februar 2024 kl. 18.00


Eventuelle forslag til generalforsamlingen sendes til formanden, Johannes Eckendörfer. E-mail: info@chung-un.dk
Efter anmodning fremsendes regnskabet 2024 til medlemmer, henvendelse til kassereren, Niels Warming på info@chung-un.dk

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Godkendelse af dagsorden
• Formandsberetning
• Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
• Præsentation af bestyrelsens øvrige poster; året der gik og mål for 2024
• Fastsættelse af kontingent for 2024
• Indkomne forslag
• Valg af formand: Johannes ønsker at genopstille
• Valg af op til tre bestyrelsesmedlemmer: Mike genopstiller
• Valg af to bestyrelsessuppleanter:
• Valg af to revisorer:
• Flidspræmie
• Eventuelt

Juleafslutning 2023 🎄

På billedet ses de tre flidspræmiemodtagere sammen med deres trænere

Lige før juleferien holdt klubben sin juleafslutning, og ønskede alle en god jul. I den forbindelse blev der uddelt flidspræmier, til en som har gjort en særlig indsats, på de tre forskellige hold🩵 De tre velfortjente kæmpere, var:

Lea fra voksenholdet, der med en stærk præsentation både for klubben og i sin træning

Lea fra juniorholdet, der med en passion og dedikation for sin træning

Deon fra Børneholdet, der har vist en god hold indsats, og gået op i sin træning

Stort tillykke til jer🏆 tak for indsatsen og godt kæmpet, bliv ved med det💪

Under afslutningen blev der også leget pakkeleg, spist æbleskiver og en masse juleguf 🤗

Taekwondoens dag – åbent hus

Velkommen til Åbent hus i Taekwondoklubben

Chung Un, Sjællandsgade 24, Sønderborg.

Velkommen til Forside | Taekwondoens dag

Taekwondoens dag lørdag den 11. september.

Du har mulighed for at besøge klubben, deltage i prøvetræning,
se opvisning og stille spørgsmål.

Vi slutter af med kaffe, kage og saft – og hylder vores cheftræners
50-års jubilæum med taekwondo.

12:00       Døren er åben, kom ind og se dig om

12:30       Fælles familietræning og selvforsvar for alle

13:30       Hvad er taekwondo og klubbliv i Chung Un

13:45       Taekwondo-show

14:00       Kaffe, kage og saftevand

Vi glæder os til, at møde dig.